Coins of Roman Egypt
CollectionTopicsResources
Greek Dates

  

Antæpolite Apollinopolis Coptite
Diospolis Magna Hermonthite Hypselite
Latopolite Lycopolite Ombite
Panopolite Tentyrite Thinite

Aphroditopolite Arsinoite Cynopolite
Heracleopolite Hermopolite Oxyrynchite
Memphite    
Alexandrien Arabique Athribite
Bubastite Busirite Cabasite
Diospolis Gynæcopolite Heptacometis
Leontopolite Letopolite Libyque
Mareote Mendesien Menelaite
Naucratite Nesyte Onuphite
Peluse Pharbæthite Phthempheute
Phtheneote Prosopite Saite
Sebennytique Sethroite Tanite
Xoite